Spis dostępnych szkoleń

Szkolenie - Wprowadzenie do analizy biznesowej i inżynierii wymagań


Czego się nauczę?
 1. Identyfikować potrzeby Klienta
 2. Definiować wymagania biznesowe z uwzględnieniem celów
 3. Dobierać techniki i metody identyfikowania wymagań, opracowania oraz zarządzania wymaganiami w zależności od rodzaju Użytkownika końcowego,
 4. Rozpoznać techniki pozwalających zidentyfikować wartość biznesową projektu
 5. Dekomponować wymagania biznesowe na wymagania systemowe

Szkolenie kierowane jest do:

analityków biznesowych, inżynierów wymagań oraz osób chcących uporządkować swoją wiedzę, bądź rozpoczynają swoją pracę w roli analityka w projektach IT

Czas trwania: 2 dni

Potrzebujesz programu w wersji PDF? Napisz do mnie: monika.perendyk@analizawymagan.pl

Wymagania

Brak

Prowadzący Monika Perendyk
Program szkolenia (przykładowy) - szkolenie otwarte
 1. Krótkie wprowadzenie do tematyki inżynierii wymagań i jej etapów
 2. Proces biznesowy- podstawowe pojęcia i jego wpływ na definiowanie wymagań
 3. Cel biznesowy w projekcie
 4. Słownik pojęć, opisywanie interesariuszy
 5. Reguły biznesowe i ich związek z wymaganiami
 6. Definicja wymagania i kategoryzacja wymagań
 7. Cechy dobrego wymagania
 8. Optymalizacja procesów biznesowych za pomocą narzędzia SIPOC
 1. Źródła wymagań – jak zidentyfikować wymaganie a nie potrzebę Klienta?
 2. Techniki identyfikacji wymagań
 3. Priorytetyzacja wymagań-przegląd technik
 4. Techniki dekompozycji wymagań
 5. Model pojęciowy jako przykład wyszukiwania luk w analizie rozwiązania
 6. Mechanizmy zatwierdzania wymagań
 7. Komunikacja z trudnym Klientem
 1.  Kryteria jakości dokumentu wymagań- normy specyfikacji wymagań
 2. Specyfikacja raportów (wydruków, np. faktur, zestawień)
 3. Dokumentowanie wymagań przy użyciu języka naturalnego
 4. Dokumentowanie wymagań z 3 perspektyw
 5. Unikanie wieloznaczności w opisie
 6. Negocjowanie wymagań
Planowane daty szkoleń
29-30.04.2021
Szkolenie on-line (Wirtualna Klasa)
Szkolenie zamknięte dla firmy- uzgodnij termin
Szkolenie on-line (Wirtualna Klasa) / Szkolenie stacjonarne

  Zostaw nam swój numer telefonu,
  oddzwonimy najszybicej jak to możliwe:

  [recaptcha size:normal]

  Szkolenie - Wymagania w Agile


  Czego się nauczę?
  1. Jaka jest różnica między historią użytkownika a wymaganiem
  2. W jaki sposób dekomponować oczekiwania klienta na wymagania biznesowe i systemowe
  3. Praktycznego spojrzenia na nadawanie priorytetów wymagań
  4. W jaki sposób opisywać wymagania, aby były zrozumiałe dla klienta, programisty i testera
  5. Jak wygląda proces analizy w podejściu zwinnym

  Szkolenie kierowane jest do:

  analityków biznesowych, inżynierów wymagań, Product Ownerów, Product Managerów

  Czas trwania: 2 dni

  Wymagania
  • Podstawowa wiedza z zakresu analizy biznesowej
  Prowadzący Monika Perendyk
  Program szkolenia (przykładowy) - szkolenie otwarte
  1. Omówienie ryzyk związanych ze zrozumieniem wymagań
  2. Specyfikowanie raportów
  3. Definicja historyjki użytkownika
  4. Persony – kiedy z nich korzystać
  5. Wymagania i historyjki użytkownika
  6. Kryteria INVEST
  7. 3C w praktyce
  1. Szablony historyjek użytkownika i konsekwencje ich użycia
  2. Powiązanie wymagań biznesowych z wymaganiami systemowymi
  3. Dobre praktyki podejścia do historyjek
  4. 8 technik podziałów historyjek na mniejsze
  5. Metoda dekompozycji oraz tworzenia historyjki użytkownika
  1. Jak zidentyfikować brakujące wymagania?
  2. „Ważne i ważniejsze”, czyli nadajemy priorytety wymaganiom
  3. Określenie wielkości wymagań
  4. Nadawanie priorytetów wymaganion
  5. Opis wymagań przy użyciu diagramów analitycznych i konstrukcji wymagania
  Planowane daty szkoleń
  21-22.01.2021
  Szkolenie on-line (Wirtualna Klasa)
  Szkolenie zamknięte dla firmy-uzgodnij termin
  Szkolenie on-line (Wirtualna Klasa) / Szkolenie stacjonarne

   Zostaw nam swój numer telefonu,
   oddzwonimy najszybicej jak to możliwe:

   [recaptcha size:normal]

   Szkolenie - IQBBA Poziom podstawowy


   Czego się nauczę?

   Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie przygotowania do egzaminu IQBBA- poziom podstawowy. Wiodącym celem IQBBA jest wykorzystanie sprawdzonych praktyk do tworzenia analiz biznesowych oraz wykorzystywanie różnych technik oraz metod opisywania rozwiązań biznesowych optymalizujących działania danej organizacji.

   Szkolenie kierowane jest do:

   analityków biznesowych

   Czas trwania: 3 dni

   Wymagania

   Podstawowe doświadczenie w analizie i zbieraniu potrzeb klienta w projektach IT.

   Prowadzący Monika Perendyk
   Program szkolenia (przykładowy) - szkolenie otwarte
   1. Dlaczego analiza biznesowa jest niezbędna?
   2. Czym jest analiza biznesowa?
   3. Kluczowe koncepcje analizy biznesowej
   4. Obszary wiedzy
   5. Zadania i odpowiedzialności
   1. Identyfikacja i analiza interesariuszy
   2. Analiza przedsiębiorstwa – identyfikacja procesów biznesowych
   3. Definicja potrzeb i celów biznesowych
   4. Definicja przypadku biznesowego
   5. Określenie zakresu rozwiązania oraz podejścia
   1. Planowanie komunikacji w analizie biznesowej
   2. Planowanie procesu zarządzania wymaganiami
   3. Proces zarządzania zmianą
   4. Wybór narzędzia i technik

    

   1. Koncepcja pozyskiwania wymagań
   2. Zarządzanie zakresem wymagań
   3. Możliwość śledzenia wymagań
   4. Dokumentacja wymagań
   5. Komunikacja
   6. Standardy
   1. Organizacja wymagań
   2. Modelowanie i specyfikacja
   3. Definiowanie założeń i ograniczeń
   4. Zapewnienie jakości
   1. Ocena rozwiązania
   2. Walidacja i weryfikacja
   1. Narzędzia analizy biznesowej
   2. Techniki analizy biznesowej
   1. Wiedza dziedzinowa
   2. Umiejętności miękkie

    

   1. Doskonalenie procesu
   2. Symulacja i przeprojektowanie procesu
   1. Rola innowacji
   2. Konkurencja i badania rynkowe
   3. Myślenie projektowe
   4. Podstawowe metody, narzędzia i techniki
   5. Praca z użytkownikiem końcowym
   Planowane daty szkoleń
   Szkolenie zamknięte dla firmy- uzgodnij termin
   Szkolenie on-line (Wirtualna Klasa) / Szkolenie stacjonarne
   Wybierz pakiet:

   Szkolenie zamknięte dla firmy

   Szkolenie obecnie jest realizowane jedynie dla grup zamkniętych dla firm.

    Zostaw nam swój numer telefonu,
    oddzwonimy najszybicej jak to możliwe:

    [recaptcha size:normal]

    Szkolenie - IREB Foundation Level- przygotowanie do certyfikatu


    Czego się nauczę?
    1. WPROWADZENIE I PODSTAWY
    2. SYSTEM I KONTEKST SYSTEMU
    3. POZYSKIWANIE WYMAGAŃ
    4. DOKUMENTACJA WYMAGAŃ
    5. DOKUMENTACJA WYMAGAŃ PRZY UŻYCIU JĘZYKA NATURALNEGO
    6. DOKUMENTACJA WYMAGAŃ PRZY POMOCY MODELU
    7. NEGOCJOWANIE I WALIDACJA WYMAGAŃ
    8. ZARZĄDZANIE WYMAGANIAMI
    9. NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE

    Szkolenie kierowane jest do:

    analityków biznesowo-systemowych (inżynierów wymagań), którzy chcą przygotować się do egzaminu IREB Foundation Level.

    Uwaga! Jeśli chcesz poznać praktyczne aspekty przeprowadzania analizy w projektach IT zapraszam na szkolenia:

    Wprowadzenie do inżynierii wymagań

    Wymagania w Agile

    Czas trwania: 3 dni

    Wymagania

    Brak szczególnych wymagań.

    Prowadzący Monika Perendyk
    Program szkolenia - szkolenie otwarte
    1. Wprowadzenie do inżynierii wymagań
    2. Certyfikacje inżynierii wymagań
    3. Zasady egzaminu IREB
    1. System, kontekst i granice systemu
    2. Określanie granic systemu i kontekstu

     

    1. Źródła wymagań
    2. Kategoryzacja wymagań według modelu Kano
    3. Techniki pozyskiwania
    1. Projekt dokumentu
    2. Rodzaje dokumentacji
    3. Struktury dokumentu
    4. Wykorzystanie dokumentów wymagań
    5. Kryteria jakości dla dokumentu wymagań
    6. Kryteria jakościowe dla wymagań
    7. Słownik
    1. Konsekwencje opisu w języku naturalnym
    2. Budowa wymagań przy pomocy szablonów
    1. Termin „model”
    2. Modele celów
    3. Przypadki użycia
    1. Trzy perspektywy wymagań
    2. Modelowanie wymagań w perspektywie danych
    3. Modelowanie wymagań w perspektywie funkcjonalnej
    4. Modelowanie wymagań w perspektywie zachowań
    1. Podstawy walidacji wymagań
    2. Podstawy negocjacji wymagań
    3. Aspekty jakości wymagań
    4. Zasady walidacji wymagań
    5. Techniki walidacji wymagań
    6. Negocjowanie wymagań

     

    1. Przydzielanie atrybutów wymaganiom
    2. Punkty widzenia wobec wymagań
    3. Nadawanie priorytetów wymaganiom

     

    1. Śledzenie powiązań wymagań
    2. Zarządzanie wersjami wymagań
    3. Zarządzanie zmianami wymagań
    4. Pomiary wymagań

     

    1. Rodzaje narzędzi
    2. Wdrażanie narzędzi
    3. Ocena narzędzi

     

    Planowane daty szkoleń
    Szkolenie zamknięte dla firmy- uzgodnij termin
    Szkolenie on-line (Virtual Class)/Szkolenie stacjonarne
    Wybierz pakiet:

    Szkolenie zamknięte dla firm

    Szkolenie obecnie jest realizowane jedynie dla grup zamkniętych dla firm.

     Zostaw nam swój numer telefonu,
     oddzwonimy najszybicej jak to możliwe:

     [recaptcha size:normal]

     Masz jakieś pytania?