Spis dostępnych szkoleń

Szkolenie - Identyfikacja wymagań


Czego się nauczę?
 1. Najpopularniejszych technik identyfikacji wymagań
 2. Dobierania technik identyfikacji w zależności od rodzaju projektu oraz grupy projektowej
 3. Przygotowania wartościowych warsztatów
 4. Różnic między spotkaniem a warsztatem
 5. Sposobów radzenia sobie z „trudnym klientem”

Szkolenie kierowane jest do:

analityków biznesowych, inżynierów wymagań

Czas trwania: 2 dni

Wymagania

Brak szczególnych wymagań.

Prowadzący Monika Perendyk
Program szkolenia - szkolenie otwarte
 1. Co rozumiemy poprzez wymaganie?
 2. O czym pamiętać podczas pozyskiwania wymagań?
 1. Przegląd najpopularniejszych technik identyfikacji wymagań
 2. Techniki pozyskiwania wymagań w zależności od rodzaju projektu
 3. Dodatkowe techniki identyfikacji przydatne w pracy analityka biznesowego

 

 1. Podstawowe różnice między warsztatem a spotkaniem
 2. Typy warsztatów wymagań
 3. Kanon decyzyjny
 4. Proces rozwoju grupy
 5. Charakterystyka „trudnego klienta”
 6. Omówienie technik efektywnej komunikacji z „trudnym klientem”
Zostaw nam swój numer telefonu,
oddzwonimy najszybicej jak to możliwe:

Szkolenie - IQBBA Poziom podstawowy


Czego się nauczę?

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie przygotowania do egzaminu IQBBA- poziom podstawowy. Wiodącym celem IQBBA jest wykorzystanie sprawdzonych praktyk do tworzenia analiz biznesowych oraz wykorzystywanie różnych technik oraz metod opisywania rozwiązań biznesowych optymalizujących działania danej organizacji.

Szkolenie kierowane jest do:

analityków biznesowych

Czas trwania: 3 dni

Wymagania

Podstawowe doświadczenie w analizie i zbieraniu potrzeb klienta w projektach IT.

Prowadzący Monika Perendyk
Program szkolenia (przykładowy) - szkolenie otwarte
 1. Dlaczego analiza biznesowa jest niezbędna?
 2. Czym jest analiza biznesowa?
 3. Kluczowe koncepcje analizy biznesowej
 4. Obszary wiedzy
 5. Zadania i odpowiedzialności
 1. Identyfikacja i analiza interesariuszy
 2. Analiza przedsiębiorstwa – identyfikacja procesów biznesowych
 3. Definicja potrzeb i celów biznesowych
 4. Definicja przypadku biznesowego
 5. Określenie zakresu rozwiązania oraz podejścia
 1. Planowanie komunikacji w analizie biznesowej
 2. Planowanie procesu zarządzania wymaganiami
 3. Proces zarządzania zmianą
 4. Wybór narzędzia i technik

 

 1. Koncepcja pozyskiwania wymagań
 2. Zarządzanie zakresem wymagań
 3. Możliwość śledzenia wymagań
 4. Dokumentacja wymagań
 5. Komunikacja
 6. Standardy
 1. Organizacja wymagań
 2. Modelowanie i specyfikacja
 3. Definiowanie założeń i ograniczeń
 4. Zapewnienie jakości
 1. Ocena rozwiązania
 2. Walidacja i weryfikacja
 1. Narzędzia analizy biznesowej
 2. Techniki analizy biznesowej
 1. Wiedza dziedzinowa
 2. Umiejętności miękkie

 

 1. Doskonalenie procesu
 2. Symulacja i przeprojektowanie procesu
 1. Rola innowacji
 2. Konkurencja i badania rynkowe
 3. Myślenie projektowe
 4. Podstawowe metody, narzędzia i techniki
 5. Praca z użytkownikiem końcowym
Zostaw nam swój numer telefonu,
oddzwonimy najszybicej jak to możliwe:

Szkolenie - Skuteczne budowanie utalentowanych zespołów projektowych


Czego się nauczę?

Uczestnicy szkolenia poznają talenty Gallupa oraz nauczą się efektywnie budować zespoły z wykorzystaniem talentów Gallupa.

Szkolenie kierowane jest do:

HR Manager, Rekruter, Analityk Biznesowy, Inżynier wymagań, Manager każdego szczebla włącznie z zarządem, Senior Software Developer

Czas trwania:

Wersja podstawowa: 2 dni

Wersja rozszerzona: 3 dni

 

Wymagania

Brak dodatkowych wymagań

Prowadzący Łukasz Nowacki
Program szkolenia (przykładowy) - szkolenie otwarte
 1. Wyjaśnienie czym są talenty wg Gallupa
 2. Wyjaśnienie na czym polegają mocne strony
 3. Dojrzałości i strony talentów
 4. Przeprowadzenie testu Gallupa
 5. Warsztaty i zrozumienie działania mocnych stron (inaczej w przypadku 1 osoby, inaczej w przypadku 5 osób)
 6. Zrozumienie sposobu w jaki funkcjonujemy
 7. Jak wykorzystać talenty w komunikacji
 1. Wyjaśnienie czym są talenty wg Gallupa
 2. Wyjaśnienie na czym polegają mocne strony
 3. Dojrzałości i strony talentów
 4. Przeprowadzenie testu Gallupa
 5. Warsztaty i zrozumienie działania mocnych stron (inaczej w przypadku 1 osoby, inaczej w przypadku 5 osób)
 6. Zrozumienie sposobu w jaki funkcjonujemy
 7. Jak wykorzystać talenty w komunikacji
 8. Szczegółowe omówienie każdego z talentów
 9. Umiejętność zrozumienie sposobu działania innych uczestników projektu.
Wybierz pakiet:

Wersja podstawowa

Wyjaśnienie czym są talenty wg Gallupa
Wyjaśnienie na czym polegają mocne strony
Dojrzałości i strony talentów
Przeprowadzenie testu Gallupa
Warsztaty i zrozumienie działania mocnych stron (inaczej w przypadku 1 osoby, inaczej w przypadku 5 osób)
Zrozumienie sposobu w jaki funkcjonujemy
Jak wykorzystać talenty w komunikacji

Wersja rozszerzona

Wyjaśnienie czym są talenty wg Gallupa
Wyjaśnienie na czym polegają mocne strony
Dojrzałości i strony talentów
Przeprowadzenie testu Gallupa
Warsztaty i zrozumienie działania mocnych stron (inaczej w przypadku 1 osoby, inaczej w przypadku 5 osób)
Zrozumienie sposobu w jaki funkcjonujemy
Jak wykorzystać talenty w komunikacji
Szczegółowe omówienie każdego z talentów
Umiejętność zrozumienie sposobu działania innych uczestników projektu.

Zostaw nam swój numer telefonu,
oddzwonimy najszybicej jak to możliwe:

Szkolenie - Wprowadzenie do inżynierii wymagań


Czego się nauczę?
 1. Identyfikować potrzeby Klienta
 2. Definiować wymagania biznesowe z uwzględnieniem celów
 3. Dobierać techniki i metody identyfikowania wymagań, opracowania oraz zarządzania wymaganiami w zależności od rodzaju Użytkownika końcowego,
 4. Rozpoznać techniki pozwalających zidentyfikować wartość biznesową projektu
 5. Dekomponować wymagania biznesowe na wymagania systemowe

Szkolenie kierowane jest do:

analityków biznesowych, inżynierów wymagań

Czas trwania: 2 dni

Wymagania

Brak

Prowadzący Monika Perendyk
Program szkolenia (przykładowy) - szkolenie otwarte
 1. Proces biznesowy- podstawowe pojęcia i jego wpływ na definiowanie wymagań
 2. Cel biznesowy w projekcie
 3. Reguły biznesowe i ich związek z wymaganiami
 4. System, kontekst i granice systemu
 5. Definicja wymagania
 6. Kategoryzacja wymagań
 7. Standardy i normy pomocne w inżynierii wymagań
 8. Narzędzia wspierające inżynierię wymagań
 1. Źródła wymagań
 2. Techniki i metody pozyskiwania wymagań,
 3. Kategoryzacja wymagań według modelu Kano
 4. Komunikacja z trudnym Klientem
 1. Projekt, struktura i rodzaje dokumentacji
 2. Kryteria jakości dla dokumentu wymagań
 3. Dokumentacja wymagań przy użyciu języka naturalnego
 4. Modelowanie wymagań z 3 perspektyw
 5. Wykorzystanie modeli analitycznych do opisywania wymagań
 1. Podstawy walidacji i negocjacji wymagań
 2. Zasady i techniki walidacji wymagań
 3. Negocjowanie wymagań
 1. Atrybuty wymagań
 2. Priorytetyzacja wymagań
 3. Śledzenie powiązań wymagań
 4. Zarządzanie wersjami oraz zmianami wymagań
Planowane daty szkoleń
24-25.09.2018
Warszawa
27-28.09.2018
Kraków
18-19.10.2018
Wrocław
22-23.10.2018
Warszawa
25-26.10.2018
Warszawa
Zostaw nam swój numer telefonu,
oddzwonimy najszybicej jak to możliwe:

Szkolenie - Wymagania w Agile


Czego się nauczę?
 1. Jaka jest różnica między historią użytkownika a wymaganiem
 2. W jaki sposób dekomponować oczekiwania klienta na wymagania biznesowe i systemowe
 3. Praktycznego spojrzenia na nadawanie priorytetów wymagań
 4. W jaki sposób opisywać wymagania, aby były zrozumiałe dla klienta, programisty i testera
 5. Jak wygląda proces analizy w podejściu zwinnym

Szkolenie kierowane jest do:

analityków biznesowych, inżynierów wymagań, Product Ownerów, Product Managerów

Czas trwania: 2 dni

Wymagania
 • Podstawowa wiedza z zakresu analizy biznesowej
Prowadzący Monika Perendyk
Program szkolenia (przykładowy) - szkolenie otwarte
 1. Omówienie ryzyk związanych ze zrozumieniem wymagań
 2. Specyfikowanie raportów
 3. Definicja historyjki użytkownika
 4. Persony – kiedy z nich korzystać
 5. Wymagania i historyjki użytkownika
 6. Kryteria INVEST
 7. 3C w praktyce
 1. Szablony historyjek użytkownika i konsekwencje ich użycia
 2. Powiązanie wymagań biznesowych z wymaganiami systemowymi
 3. Dobre praktyki podejścia do historyjek
 4. 8 technik podziałów historyjek na mniejsze
 5. Metoda dekompozycji oraz tworzenia historyjki użytkownika
 1. Jak zidentyfikować brakujące wymagania?
 2. „Ważne i ważniejsze”, czyli nadajemy priorytety wymaganiom
 3. Określenie wielkości wymagań
 4. Nadawanie priorytetów wymaganion
 5. Opis wymagań przy użyciu diagramów analitycznych i konstrukcji wymagania
Planowane daty szkoleń
11-12.10.2018
Warszawa
19-20.10.2018
Warszawa
8-9.11.2018
Kraków
Zostaw nam swój numer telefonu,
oddzwonimy najszybicej jak to możliwe:

Masz jakieś pytania?