Spis dostępnych szkoleń

Szkolenie - Identyfikacja wymagań


Czego się nauczę?
 1. Najpopularniejszych technik identyfikacji wymagań
 2. Dobierania technik identyfikacji w zależności od rodzaju projektu oraz grupy projektowej
 3. Przygotowania wartościowych warsztatów
 4. Różnic między spotkaniem a warsztatem
 5. Sposobów radzenia sobie z „trudnym klientem”

Szkolenie kierowane jest do:

analityków biznesowych, inżynierów wymagań

Czas trwania: 2 dni

Wymagania

Brak szczególnych wymagań.

Prowadzący Monika Perendyk
Program szkolenia - szkolenie otwarte
 1. Co rozumiemy poprzez wymaganie?
 2. O czym pamiętać podczas pozyskiwania wymagań?
 1. Przegląd najpopularniejszych technik identyfikacji wymagań
 2. Techniki pozyskiwania wymagań w zależności od rodzaju projektu
 3. Dodatkowe techniki identyfikacji przydatne w pracy analityka biznesowego

 

 1. Podstawowe różnice między warsztatem a spotkaniem
 2. Typy warsztatów wymagań
 3. Kanon decyzyjny
 4. Proces rozwoju grupy
 5. Charakterystyka „trudnego klienta”
 6. Omówienie technik efektywnej komunikacji z „trudnym klientem”
Planowane daty szkoleń
Maj 2020
Warszawa
Czerwiec 2020
Warszawa
Zostaw nam swój numer telefonu,
oddzwonimy najszybicej jak to możliwe:

[recaptcha size:normal]

Szkolenie - IQBBA Poziom podstawowy


Czego się nauczę?

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie przygotowania do egzaminu IQBBA- poziom podstawowy. Wiodącym celem IQBBA jest wykorzystanie sprawdzonych praktyk do tworzenia analiz biznesowych oraz wykorzystywanie różnych technik oraz metod opisywania rozwiązań biznesowych optymalizujących działania danej organizacji.

Szkolenie kierowane jest do:

analityków biznesowych

Czas trwania: 3 dni

Wymagania

Podstawowe doświadczenie w analizie i zbieraniu potrzeb klienta w projektach IT.

Prowadzący Monika Perendyk
Program szkolenia (przykładowy) - szkolenie otwarte
 1. Dlaczego analiza biznesowa jest niezbędna?
 2. Czym jest analiza biznesowa?
 3. Kluczowe koncepcje analizy biznesowej
 4. Obszary wiedzy
 5. Zadania i odpowiedzialności
 1. Identyfikacja i analiza interesariuszy
 2. Analiza przedsiębiorstwa – identyfikacja procesów biznesowych
 3. Definicja potrzeb i celów biznesowych
 4. Definicja przypadku biznesowego
 5. Określenie zakresu rozwiązania oraz podejścia
 1. Planowanie komunikacji w analizie biznesowej
 2. Planowanie procesu zarządzania wymaganiami
 3. Proces zarządzania zmianą
 4. Wybór narzędzia i technik

 

 1. Koncepcja pozyskiwania wymagań
 2. Zarządzanie zakresem wymagań
 3. Możliwość śledzenia wymagań
 4. Dokumentacja wymagań
 5. Komunikacja
 6. Standardy
 1. Organizacja wymagań
 2. Modelowanie i specyfikacja
 3. Definiowanie założeń i ograniczeń
 4. Zapewnienie jakości
 1. Ocena rozwiązania
 2. Walidacja i weryfikacja
 1. Narzędzia analizy biznesowej
 2. Techniki analizy biznesowej
 1. Wiedza dziedzinowa
 2. Umiejętności miękkie

 

 1. Doskonalenie procesu
 2. Symulacja i przeprojektowanie procesu
 1. Rola innowacji
 2. Konkurencja i badania rynkowe
 3. Myślenie projektowe
 4. Podstawowe metody, narzędzia i techniki
 5. Praca z użytkownikiem końcowym
Zostaw nam swój numer telefonu,
oddzwonimy najszybicej jak to możliwe:

[recaptcha size:normal]

Szkolenie - Skuteczne budowanie utalentowanych zespołów projektowych


Czego się nauczę?

Uczestnicy szkolenia poznają talenty Gallupa oraz nauczą się efektywnie budować zespoły z wykorzystaniem talentów Gallupa.

Szkolenie kierowane jest do:

HR Manager, Rekruter, Analityk Biznesowy, Inżynier wymagań, Manager każdego szczebla włącznie z zarządem, Senior Software Developer

Czas trwania:

Wersja podstawowa: 2 dni

Wersja rozszerzona: 3 dni

 

Wymagania

Brak dodatkowych wymagań

Prowadzący Łukasz Nowacki
Program szkolenia (przykładowy) - szkolenie otwarte
 1. Wyjaśnienie czym są talenty wg Gallupa
 2. Wyjaśnienie na czym polegają mocne strony
 3. Dojrzałości i strony talentów
 4. Przeprowadzenie testu Gallupa
 5. Warsztaty i zrozumienie działania mocnych stron (inaczej w przypadku 1 osoby, inaczej w przypadku 5 osób)
 6. Zrozumienie sposobu w jaki funkcjonujemy
 7. Jak wykorzystać talenty w komunikacji
 1. Wyjaśnienie czym są talenty wg Gallupa
 2. Wyjaśnienie na czym polegają mocne strony
 3. Dojrzałości i strony talentów
 4. Przeprowadzenie testu Gallupa
 5. Warsztaty i zrozumienie działania mocnych stron (inaczej w przypadku 1 osoby, inaczej w przypadku 5 osób)
 6. Zrozumienie sposobu w jaki funkcjonujemy
 7. Jak wykorzystać talenty w komunikacji
 8. Szczegółowe omówienie każdego z talentów
 9. Umiejętność zrozumienie sposobu działania innych uczestników projektu.
Wybierz pakiet:

Wersja podstawowa

Wyjaśnienie czym są talenty wg Gallupa
Wyjaśnienie na czym polegają mocne strony
Dojrzałości i strony talentów
Przeprowadzenie testu Gallupa
Warsztaty i zrozumienie działania mocnych stron (inaczej w przypadku 1 osoby, inaczej w przypadku 5 osób)
Zrozumienie sposobu w jaki funkcjonujemy
Jak wykorzystać talenty w komunikacji

Wersja rozszerzona

Wyjaśnienie czym są talenty wg Gallupa
Wyjaśnienie na czym polegają mocne strony
Dojrzałości i strony talentów
Przeprowadzenie testu Gallupa
Warsztaty i zrozumienie działania mocnych stron (inaczej w przypadku 1 osoby, inaczej w przypadku 5 osób)
Zrozumienie sposobu w jaki funkcjonujemy
Jak wykorzystać talenty w komunikacji
Szczegółowe omówienie każdego z talentów
Umiejętność zrozumienie sposobu działania innych uczestników projektu.

Zostaw nam swój numer telefonu,
oddzwonimy najszybicej jak to możliwe:

[recaptcha size:normal]

Szkolenie - Wprowadzenie do inżynierii wymagań


Czego się nauczę?
 1. Identyfikować potrzeby Klienta
 2. Definiować wymagania biznesowe z uwzględnieniem celów
 3. Dobierać techniki i metody identyfikowania wymagań, opracowania oraz zarządzania wymaganiami w zależności od rodzaju Użytkownika końcowego,
 4. Rozpoznać techniki pozwalających zidentyfikować wartość biznesową projektu
 5. Dekomponować wymagania biznesowe na wymagania systemowe

Szkolenie kierowane jest do:

analityków biznesowych, inżynierów wymagań

Czas trwania: 2 dni

Wymagania

Brak

Prowadzący Monika Perendyk
Program szkolenia (przykładowy) - szkolenie otwarte
 1. Proces biznesowy- podstawowe pojęcia i jego wpływ na definiowanie wymagań
 2. Cel biznesowy w projekcie
 3. Reguły biznesowe i ich związek z wymaganiami
 4. System, kontekst i granice systemu
 5. Definicja wymagania
 6. Kategoryzacja wymagań
 7. Standardy i normy pomocne w inżynierii wymagań
 8. Narzędzia wspierające inżynierię wymagań
 1. Źródła wymagań
 2. Techniki i metody pozyskiwania wymagań,
 3. Kategoryzacja wymagań według modelu Kano
 4. Komunikacja z trudnym Klientem
 1. Projekt, struktura i rodzaje dokumentacji
 2. Kryteria jakości dla dokumentu wymagań
 3. Dokumentacja wymagań przy użyciu języka naturalnego
 4. Modelowanie wymagań z 3 perspektyw
 5. Wykorzystanie modeli analitycznych do opisywania wymagań
 1. Podstawy walidacji i negocjacji wymagań
 2. Zasady i techniki walidacji wymagań
 3. Negocjowanie wymagań
 1. Atrybuty wymagań
 2. Priorytetyzacja wymagań
 3. Śledzenie powiązań wymagań
 4. Zarządzanie wersjami oraz zmianami wymagań
Planowane daty szkoleń
Maj 2020
Warszawa
Czerwiec 2020
Warszawa
Zostaw nam swój numer telefonu,
oddzwonimy najszybicej jak to możliwe:

[recaptcha size:normal]

Szkolenie - Wymagania w Agile


Czego się nauczę?
 1. Jaka jest różnica między historią użytkownika a wymaganiem
 2. W jaki sposób dekomponować oczekiwania klienta na wymagania biznesowe i systemowe
 3. Praktycznego spojrzenia na nadawanie priorytetów wymagań
 4. W jaki sposób opisywać wymagania, aby były zrozumiałe dla klienta, programisty i testera
 5. Jak wygląda proces analizy w podejściu zwinnym

Szkolenie kierowane jest do:

analityków biznesowych, inżynierów wymagań, Product Ownerów, Product Managerów

Czas trwania: 2 dni

Wymagania
 • Podstawowa wiedza z zakresu analizy biznesowej
Prowadzący Monika Perendyk
Program szkolenia (przykładowy) - szkolenie otwarte
 1. Omówienie ryzyk związanych ze zrozumieniem wymagań
 2. Specyfikowanie raportów
 3. Definicja historyjki użytkownika
 4. Persony – kiedy z nich korzystać
 5. Wymagania i historyjki użytkownika
 6. Kryteria INVEST
 7. 3C w praktyce
 1. Szablony historyjek użytkownika i konsekwencje ich użycia
 2. Powiązanie wymagań biznesowych z wymaganiami systemowymi
 3. Dobre praktyki podejścia do historyjek
 4. 8 technik podziałów historyjek na mniejsze
 5. Metoda dekompozycji oraz tworzenia historyjki użytkownika
 1. Jak zidentyfikować brakujące wymagania?
 2. „Ważne i ważniejsze”, czyli nadajemy priorytety wymaganiom
 3. Określenie wielkości wymagań
 4. Nadawanie priorytetów wymaganion
 5. Opis wymagań przy użyciu diagramów analitycznych i konstrukcji wymagania
Planowane daty szkoleń
11-12.10.2018
Warszawa
19-20.10.2018
Warszawa
8-9.11.2018
Kraków
Zostaw nam swój numer telefonu,
oddzwonimy najszybicej jak to możliwe:

[recaptcha size:normal]

Masz jakieś pytania?