Autor

Monika Perendyk

Trener, wykładowca, praktyk

Rozmowa rekrutacyjna oczami kandydata

19 lutego 2019 • 10 minut

Rozmowa rekrutacyjna to spotkanie kandydata i firmy, która potencjalnie takiego kandydata chce zatrudnić. Dziś zobaczymy, jak wygląda taka rozmowa oczami kandydata. Czy zwracamy uwagę na te same aspekty?

Mikołaj Kukurba od lat związany z realizowaniem potrzeb klientów. Przygodę w świecie IT rozpoczynał od testowania aplikacji, a następnie został odpowiedzialny za zbieranie wymagań. Miłośnik aktywnego spędzania czasu i ciągłego samokształcenia. Poniższy wpis stanowi jego prywatną opinię.

Według danych z 2016 roku, przedstawionych przez Biuro Statystki Pracy (Bureau of Labor Statistics) przeciętny czas pracy u jednego pracodawcy wynosi 4,2 lata i zmniejszył się w przeciągu dwóch lat z 4,6 lat (źródło: https://www.thebalancecareers.com/how-often-do-people-change-jobs-2060467). Istnieje wiele powodów, z których pracownicy decydują się na zmianę pracy. Wśród nich można wymienić:

  • wyższą pensję,
  • zmianę miejsca zamieszkania,
  • poszukiwania lepszego balansu praca – życie prywatne,
  • rozwój osobisty,
  • redukcja etatów u obecnego pracodawcy.

W ostatnim wywiadzie na temat procesu rekrutacji analityka biznesowego został przedstawiony punkt widzenia firmy i jej podejścia do rekrutacji. Warto zapoznać się z tym tekstem (link: https://analizawymagan.pl/spiswywiadow/proces-rekrutacji-analityka-biznesowego-z-punktu-widzenia-firmy/) aby przygotować się do rozmowy na stanowisko analityka.

W niniejszym artykule chciałbym przedstawić proces rekrutacji na stanowisko analityka biznesowego z punktu widzenia kandydata.  Skupię się na podejściu firm do kandydata oraz sposobu, w jaki odbywa się weryfikacja jego umiejętności. Szczególnie ten ostatni punkt różni się w zależności od firm.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że zgadzam się ze słowami Moniki Perendyk na temat rozróżnienia pojęć pomiędzy analityk biznesowy i inżynier wymagań. Mam wrażenie, że często te dwa pojęcia są używane zamiennie. Co więcej pod pojęciem: „analityk biznesowy” w rzeczywistości kryją się zadania jakie będziemy wykonywać jako analityk biznesowo- systemowy (inżynier wymagań).

Rozmowa rekrutacyjna u potencjalnego pracodawcy rozpoczyna się już w trakcie rozmowy telefonicznej, podczas której osoby z działu HR, przed zaproszeniem nas na spotkanie chcą poznać między innymi:

  • powody poszukiwania przez nas nowego miejsca pracy,
  • zweryfikować nasze CV o informacje związane z obecnymi obowiązkami, wielkością zespołu, z którym pracowaliśmy, czy dopytać o rolę jaką pełnimy w projekcie.

Często jest to szansa do  weryfikacji naszej znajomości języków obcych, jeżeli w ofercie zaznaczono taki wymóg .

Ciekawym doświadczeniem była dla mnie rozmowa telefoniczna z lektorem językowym, który w trakcie tej rozmowy miał ocenić mój faktyczny poziom znajomości języka.

Dla niektórych kandydatów rozmowa telefoniczna kończy etap rekrutacji dając wynik negatywny. Jeśli należymy do drugiej grupy, otrzymujemy zaproszenie do siedziby firmy, aby tam odbyć rozmowę „w cztery oczy” z przyszłym pracodawcą.

W niektórych przypadkach możemy zostać poproszeni o wykonanie zadanie (opis wymagań do przesłanego przez pracodawcę case study, bądź wykonanie modelu BPMN).

Spotkanie z przyszłym pracodawcą to wzajemne sprawdzenie oczekiwań: pracodawcy wobec nas, ale również nas wobec pracodawcy.

Przed rozmową polecam zapoznać się z listą pytań rekrutacyjnych dla analityka. Podczas rozmowy często pojawiają się pytania odnośnie naszej umiejętności radzenia sobie z błędami, porażkami. Pytania te dotyczą bardziej naszym umiejętności tzw. miękkich. Zdarza się, że firmy wykorzystują zewnętrzne narzędzia do weryfikacji naszych predyspozycji oraz do sprawdzenia naszej spostrzegawczości i logicznego myślenia.

Podczas rozmów spotkałem się z różnymi sposobami weryfikacji – rozpoczynając od sprawdzenia mojej wiedzy teoretycznej, kończąc na sprawdzeniu wiedzy praktycznej. Pytania, z jakimi się spotkałem najczęściej dotyczyły postępowania w pracy analityka, ale również poszczególnych etapów analizy w projekcie, np. analiza interesariuszy. Pytania związane były również z technikami, z których skorzystam w celu zminimalizowania ryzyka pominięcia ważnego interesariusza w projekcie.

W przypadku pytań związanych z pracą analityka biznesowego, dużej mierze pytania te pochodziły z BABOK.

Jeżeli chodzi o wiedzę praktyczną to pojawiają się pytania związane z wymienieniem cech dobrego wymagania. Konieczne jest np. wskazanie, który z diagramów UML będzie odpowiedni do najlepszego zobrazowania danego przypadku.

W trakcie rozmowy przyszły pracodawca chce sprawdzić z jaką grupą interesariuszy projektu rozmawiam, w celu zebrania wszystkich wymagań. Jak można zauważyć, przebieg rozmowy może przyjąć różne kierunki i w głównej mierze podyktowany jest warunkami jakie były umieszczone w ofercie pracy.

Najlepiej wspominam jedną z rekrutacji, w ramach której musiałem rozwiązać zadania typu: czytanie ze zrozumieniem, korekta przedstawionego wymagania na język zrozumiały dla biznesu, przygotowanie pytań na pierwsze spotkanie z klientem dla przedstawionego wstępnego zamówienia.

Rekrutacja jest ciekawym doświadczeniem i pozwala zweryfikować nasze umiejętności oraz poznać potrzeby rynku, ale również jest do moment weryfikacji naszej wiedzy. Dzięki uczestniczeniu w procesach rekrutacyjnych możemy odkryć  obszary, nad którymi jeszcze powinniśmy popracować.

Udostępnij
Aby pogłębić wiedzę po artykule zalecam szkolenie:

Szkolenie IQBBA poziom podstawowy

Zobacz

Posty, które mogą Ci się spodobać: