Autor

Monika Perendyk

Trener, wykładowca, praktyk

Główne trendy analizy biznesowej na 2017 rok

1 marca 2017 • 10 minut czytania

Jakie są trendy analizy biznesowej na 2017 rok? Rola analityka nadal będzie taka ważna jak w roku ubiegłym? Co ze zwinnością analityka?

Przewidywania głównych trendów analizy biznesowej na dany rok nigdy nie należy do najprostszych. Wymaga obserwacji tego co dzieje się na świecie, ale również w Polsce w tym zawodzie. W zeszłym roku pojawił się opis weryfikacji trendów z 2015 roku (http://analizawymagan.pl/trendy-w-analizie-biznesowej/). Jak będzie w tym roku dowiemy się dopiero na początku roku 2018, kiedy przewidywania zostaną poddane weryfikacji.

Oto 3 kluczowe trendy analizy biznesowej na rok 2017.

1. Analityk wkracza do zwinnego świata, czyli analityk w agile

W świecie Agile nie ma specjalnie dedykowanej roli analityka. Nic nie wskazuje również na to, aby w przyszłości miałaby się pojawić, choć jak to mówią niektórzy „nigdy nie mów nigdy”. Mimo to w przedsiębiorstwach od co najmniej 3 lat można zaobserwować chęć utworzenia nowej roli w scrum, jakim jest analityk. Jest to naturalna kolej rzeczy szczególnie w tych przedsiębiorstwach, których wdrożenie zwinnego podejścia skończyło się na wypowiedzeniu słów: „od dziś będziemy tworzyć produkty zwinnie”.  Dlaczego jest to naturalna kolej rzeczy? Ponieważ nikt nie wie co zrobić z testerem, kierownikiem projektu i analitykiem w nowej rzeczywistości. Z braku pomysłu analityk najczęściej ubierany jest w buty „Product Ownera” – przecież analityk i Product Owner kontaktują się z programistami i klientem. Prawda, lecz kompetencji Product Ownera jest dużo więcej. Najważniejszą z nich jest jednak możliwość samodzielnego podejmowania decyzji i wyznaczania kierunku rozwoju aplikacji. Czy jest to złe? Nie, jeśli analityk będzie miał możliwość podejmowania takich decyzji.

Zapowiada się, że rok 2017 będzie nadal „próbowaniem” metodyk zwinnych w projektach do tej pory wytwarzanych metodą tradycyjną. Będzie to rok  naznaczony poszukiwaniem modeli umożliwiających połączenie metodyk zwinnnych i tradycyjnych –Water-scrum-fall (o trendzie pisałam w roku 2015 – http://analizawymagan.pl/trendy-analizy-biznesowej-w-2015/. Zatem należy spodziewać się, że w obecnym roku coraz częściej pojawią się pytania: „Co z tym analitykiem w agile”.

Rok 2017 to również metody zwinne w zamówieniach publicznych zgodnie z opinią prawną (https://cppc.gov.pl/opinia-prawna-sprawie-mozliwosci-sposobu-wykorzystania-metodyki-agile-projektach-informatycznych-realizowanych-zastosowaniem-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/). W tym obszarze wydaje się, że będzie najwięcej „kombinowania”, gdzie tego analityka „upchać”. Jestem przekonana, że zaobserwujemy powstawanie frameworków, które będą złożeniem podejścia zwinnego i tradycyjnego w obszarze zamówień publicznych. Dlatego analitycy mogą spodziewać się, że w ofertach pracy na 2017 rok coraz częściej na liście wymaganych umiejętności będzie się pojawiać znajomość metodyk zwinnych.

2.Tytuł stanowiska zobowiązuje

Wg raportu Pracuj.pl: „W III kwartale pracodawcy znacząco zwiększyli zapotrzebowanie na specjalistów IT – wzrost ofert skierowanych do nich w stosunku do analogicznego kwartału 2015 r. wyniósł 13,9%. Wzrosło także zapotrzebowanie na inżynierów – o 10,7% w ujęciu rok do roku. Wciąż także obserwuje się rosnące zapotrzebowania na pracowników produkcji, w III kwartale 2016 r. wzrost zapotrzebowania na tych specjalistów wyniósł 17,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.” (http://www.pracuj-dla-mediow.pl/pr/332045/pracuj-pl-raport-rynek-pracy-specjalistow-w-iii-kw-2016-roku).

Pracodawcy nadal poszukują specjalistów na stanowisko: „Analityk”, które na przestrzeni lat stało się pojęciem dość pojemnym. Niektórzy na stanowisku: „analityk” zajmują się tylko i wyłącznie tworzeniem dokumentu wizji projektu, który zawiera specyfikację pożądanych funkcji rozwiązania oraz analizę przedsiębiorstwa. Inni robią wszystko, począwszy od analizy przedsiębiorstwa, aż po przygotowanie dokumentu SRS (Specification Requirements Software) zawierający szczegółowy opis rozwiązania.

Rynek zauważył, że potrzeba tak naprawdę obu kompetencji: analityka biznesowego i analityka systemowego, czyli inżyniera wymagań.

 

Mimo takiej wiedzy pracodawców, nadal wielu decyduje się na nazwy stanowisk takich jak : analityk biznesowy, analityk biznesowo-systemowy, analityk systemowy, architekt biznesu, technical writer. Perełkami wśród ogłoszeń są stanowiska: „Inżynier wymagań”.

Obserwując taki podział kompetencji w zawodzie: „Analityk” możemy spodziewać się w 2017 roku usystematyzowania nazewnictwa w taki sposób, aby pracodawca i pracownik wiedział, jakie są oczekiwane umiejętności związane są z konkretnym stanowiskiem. Jest to oczywiście proces, który nie zakończy się w obecnym roku. Dążymy do sytuacji, kiedy chcąc zatrudnić: „analityka biznesowego” pracodawca będzie miał na myśli osobę, która wykona analizę przedsiębiorstwa, przygotuje ten dokument wizji, lecz nie będzie oczekiwał znajomości relacyjnej bazy danych, aby opisać jak ma być dokładnie zrealizowane dane rozwiązanie – od tego jest inżynier wymagań.

Zwiększone zainteresowanie szkoleniami z zakresu inżynierii wymagań tylko potwierdza ten trend. Niestety nadal nam daleko do standardów światowych, gdzie funkcjonowanie dwóch ról: inżyniera wymagań i analityka biznesowego jest normą.

Czy wiesz, że w Polsce od 2014 roku działa pierwsze stowarzyszenie dla analityków biznesowych i inżynierów wymagań- Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań (www.siw.org.pl) ?

3.Analityk ma się dobrze

Trend pomniejszania roli analityka w projektach przewidywany w roku 2015 na podstawie obserwacji z lat ubiegłych po raz pierwszy nie sprawdził się. Rola analityka w projektach w 2016 roku znacznie wzrosła w porównaniu do lat ubiegłych. Trend obserwowany od kilku lat to specjalizacja analityków w określonych dziedzinach. Przez wiele lat uważano, że skoro jesteś analitykiem to odnajdziesz się w każdej dziedzinie. Jest to prawda, lecz

„Jesteś tak dobrym analitykiem jak dobrze znasz dziedzinę, w której pracujesz” (M.Perendyk).

Tworzenie specjalizacji to trend, który również w tym roku będzie się utrzymywał, a nawet będzie miał silniejsze znaczenie niż w latach ubiegłych ze względu na coraz większy wpływ nowych technologii oraz pojawianie się rozwiązań dedykowanych na telefony komórkowe.

Z  badań „U.S. Bureau of Labor Statistics, Employment Projections Program” wynika, że amerykańscy przedsiębiorcy do roku 2020 będą potrzebować 876 tys. analityków biznesowych. To nie jest trend jedynie światowy, lecz również obserwowany w Polsce co widać po liczbie ofert pracy na to stanowisko.

A jakie trendy Ty typujesz na ten rok?

 

Udostępnij
Aby pogłębić wiedzę po artykule zalecam szkolenie:

Zobacz