Autor

Monika Perendyk

Trener, wykładowca, praktyk

Trendy analizy biznesowej 2016

29 stycznia 2016 • 10 minut czytania

Trendy analizy biznesowej w 2016 roku to głównie weryfikacja tego, co zostało zainicjowane w roku 2015.

Niepoprawnie zdefiniowany  cel biznesowy jest nadal aktualny, ponieważ trudno zweryfikować czy został zrealizowany. Podobna sytuacja jest w przypadku przewidywań trendów.

Zanim napiszę o trendach, jakie przewiduję na 2016 rok zweryfikujmy, na ile udało się przewidzieć to, co będzie działo się w 2015 roku (http://analizawymagan.pl/trendy-analizy-biznesowej-w-2015/).

Oto 8 trendów w analizie biznesowej z 2015 roku oraz ich weryfikacja w roku 2016:

TREND 1: Coraz częściej będziemy świadkami łączenia się podejścia zwinnego ze standardowym podejściem i tworzeniem hybryd: łączenia agile z waterfall – pod nazwą:Water-scrum-fall. Dla wielu organizacji będzie to łagodne wejście w zwinne metodyki przy zachowaniu dotychczasowych przyzwyczajeń.

Weryfikacja w 2016: Cały rok 2015 to triumf podejścia zwinnego w projektach – takiego purytańskiego, ale również pojawienia się hybryd różnego rodzaju. Organizacje nieprzygotowane do pracy w podejściu zwinnym wytworzyły własne frameworki, które stanowią zbiór różnych praktyk i podejść w wytwarzaniu oprogramowania, które pasują i sprawdzają się w ich organizacji. Nie jest to złe podejście – wręcz przeciwnie. Świadome tworzenie hybrydy może przynieść korzyść, jeśli wiemy czemu ma służyć – ma usprawniać pracę zespołom deweloperskim oraz umożliwiać szybki przepływ informacji od biznesu do IT i odwrotnie.

 

PRZEWIDYWANIA NA 2016: UMACNIANIE SIĘ TRENDU W 2016

 

TREND 2: Co to oznacza dla analityka? Po pierwsze będziemy coraz częściej pracować w środowiskach mieszanych, dla których będziemy wsparciem w zakresie nie tylko analizy jako reprezentacji wymagań Klienta, ale przede wszystkim będziemy zarządzać wymaganiami na całym procesie wytwórczym.

Weryfikacja w 2016: Zarządzanie wymaganiami to jedno z podstawowych zadań każdego inżyniera wymagań. Zgadza się. Jednak jak praktyka pokazywała w podejściu tradycyjnym zarządzanie wymaganiami kończyło się najczęściej na etapie zaakceptowania dokumentu SRS (System Requirements Specification). Z uwagi na pojawianie się metod iteracyjnych wytwarzania oprogramowania, zarządzanie wymaganiami obejmuje cały proces wytwarzania oprogramowania. Dzięki czemu analityk uczestniczy w projekcie również na etapie testów akceptacyjnych z Klientem.

 

PRZEWIDYWANIA NA 2016: UMACNIANIE SIĘ TRENDU W 2016

TREND 3: Mimo rosnącego wpływu rozwiązań będących w chmurze, analityk będzie coraz więcej miał do czynienia z integracjami między systemami. Liczba nowych rozwiązań oferowanych Klientom z roku na rok rośnie w lawinowym tempie. Klient zamiast jednego spójnego rozwiązania, dla każdego obszaru swojego biznesu otrzymuje osobny program, aplikację, dedykowane rozwiązanie. Problem z ich obsługą pojawia się na etapie spójności danych pomiędzy systemami. Klienci coraz częściej zwracają uwagę na transparentność rozwiązań, które umożliwią płynne przekazywanie danych pomiędzy wszystkimi rozwiązaniami, jakie posiada w Firmie. Wymusza to konieczność połączenia systemów między sobą w celu wymiany informacji.

Weryfikacja w 2016: Jak zaobserwowano rok 2015 to kontynuacja integracji systemów IT w sektorze energetycznym. Koncerny energetyczne zainwestowały nie tylko w samą integrację swoich systemów, ale przede wszystkim na rozwój m.in systemów billingowych.  Coraz więcej pojawiło się projektów związanych z  integracją z systemami CRM oraz wdrożeniem rozwiązań dla tzw. „smart meteringu”, czyli  inteligentnych systemów pomiarowych w energetyce.

 

PRZEWIDYWANIA NA 2016: Umacnianie się trendu w 2016roku, choć w energetyce nie przewiduje się szybkiego wzrostu wdrożeń rozwiązań wykorzystujących chmurę.

 

TREND 4: Z jednej strony Analitycy będą musieli identyfikować potrzeby Klienta, ale coraz częściej będą musieli zwracać uwagę na aspekty bezpieczeństwa danych. Jest to nowy obszar szczególnie w analizie biznesowej, która po raz pierwszy wkracza w obszar analizy systemowej, tym samym wymuszając na analitykach rozbudowanie swoich kompetencji.

Weryfikacja w 2016: Analiza biznesowa okazała się niewystarczająca. Skupienie się tylko na tym aspekcie znacznie wydłuża proces wytwórczy z uwagi na konieczność wykonania analizy systemowej, czyli przeniesienia wymagań biznesowych w obszar projektowania rozwiązań systemowych. Taką tendencję zauważył już BABOK ver3, który powoli wchodzi w inżynierię wymagań. Coraz większa liczba analityków biznesowych dokształca się właśnie w tym kierunku.

 

PRZEWIDYWANIA NA 2016: UMACNIANIE SIĘ TRENDU W 2016, oraz wzrost popytu na certyfikację w kierunku inżynierii wymagań.

 

PRZYPIS: Inżynieria wymagań jest dziedziną interdyscyplinarną, ponieważ łączy ze sobą wiele dziedzin, które mają kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu IT. Do nich należą: analiza biznesowa, analiza systemowa, zarządzanie projektem, technologie programowania, sposoby testowania, regulacje prawne, oraz psychologia. Szczególnie ta ostatnia dziedzina od kilku lat nabiera dużego znaczenia w procesie zbierania wymagań, kiedy wielu analityków szuka technik rozmawiania z Klientami, czy radzenia z różnymi emocjami podczas spotkań biznesowych.Potrzeba szerzenia wiedzy i dobrych praktyk w zakresie inżynierii wymagań była jednym z powodów powstania Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań (http://www.siw.org.pl)

TREND 5: Tak jak w poprzednich latach nadal będzie utrzymywała się tendencja pomniejszania roli analityka w projektach.

Weryfikacja w 2016: Pierwszy przewidywany trend, który się nie sprawdził w 100%.  Klienci dostrzegli, że udział analityka w projektach IT to dobrze zainwestowane pieniądze, a przede wszystkim gwarancja zrozumienia ich języka. Coraz chętniej korzystają z warsztatów analitycznych oraz innych form współpracy z analitykiem na etapie identyfikacji i zbierania wymagań, ale przede wszystkim podczas ich opracowywania.

 

PRZEWIDYWANIA NA 2016: Umocnienie trendu coraz większej współpracy między Klientem a Analitykiem w całym procesie wytwarzania oprogramowania. Przewidywany jest również wzrost zapotrzebowania na analityka z wiedzą dziedzinową w projektach IT, na co wskazują ostatnie badania . Wg. Forbes (http://kariera.forbes.pl/2016-rok-najlepsze-zawody-nadchodzacego-roku,artykuly,201511,1,1,3.html) drugim najbardziej pożądanym zawodem będzie Product Manager w sektorze bankowym.

TREND 6: Wprowadzenie zwinnego podejścia, bądź podejścia waterscrumfall, będzie sprawiał wrażenie rozmycia kompetencji analityka na cały zespół.

Weryfikacja w 2016: Zwinne podejście niejako wymusza tworzenie interdyscyplinarnych zespołów, czyli również takich, którzy posiadają umiejętności analityczne. Fakt braku roli analityka jako takiej w podejściu zwinnym faktycznie może sprawiać wrażenie rozmycia kompetencji.

 

PRZEWIDYWANIA NA 2016: Jak pokazuje praktyka, wiele organizacji, w których udało się wdrożyć podejście zwinne/hybrydę metod trudno jest zbudować zespół interdyscyplinarny, który będzie skupiał umiejętności testera, analityka, programisty. Dlatego też coraz częściej można zaobserwować wytworzenie mniejszych specjalistycznych grup osób z określoną specjalizacją, np. analityczną, którzy dostarczają produkty zespołowi deweloperskiemu. Dodatkowo zauważalny jest trend edukowania grup: tester, programista, analityk pod kątem umiejętności analitycznych. Stąd na rynku coraz częściej pojawiają się nowe stanowiska takie jak np. analityk- tester.

 

Udostępnij
Aby pogłębić wiedzę po artykule zalecam szkolenie:

Zobacz