Autor

Monika Perendyk

Trener, wykładowca, praktyk

Wprowadzenie do inżynierii wymagań

16 stycznia 2018 •
Udostępnij