Autor

Monika Perendyk

Trener, wykładowca, praktyk

Facylitacja w analizie IT

7 lipca 2022 •
Udostępnij