Autor

Monika Perendyk

Trener, wykładowca, praktyk

Studia podyplomowe dla analityka

13 września 2017 • 20 minut czytania

We wrześniu wielu z nas podejmuje decyzję o rozpoczęciu kolejnego etapu edukacji, jakim są studia podyplomowe.

Czym się kierować przy wyborze studiów podyplomowych? Co tak naprawdę oferowane jest w cenie studiów? Na co szczególnie zwrócić uwagę w programie? Czy pracując jako typowy analityk biznesowy powinno unikać się ofert z politechnik?

Zapraszam na przegląd ofert studiów podyplomowych w Polsce wraz ze swoim komentarzem.

Krok 1: Na co dzień pracuję jako…

W pierwszej kolejności musisz odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie – czym zajmujesz się w swojej pracy – wykonujesz analizę biznesową czy inżynierię wymagań? A może jedno i drugie?

Nie sugeruj się proszę tytułem swojego stanowiska, ponieważ w wielu firmach jeszcze pokutuje przekonanie, że analityk biznesowy to osoba, która przygotowuje dokumentację dla programistów. Nic bardziej mylnego. Zdziwiony? Jeśli tak, to ten artykuł jest na pewno dla Ciebie.

Zgodnie z definicją BABOK :

„Analityk biznesowy to osoba odpowiedzialna za identyfikację potrzeb biznesowych klientów i zainteresowanych stron w celu określenia rozwiązań problemów biznesowych”.

Analityk biznesowy powinien przede wszystkim rozumieć cele biznesowe projektu, po czym zdefiniować wymagania użytkowników, wymagania funkcjonalne oraz pozafunkcjonalne (jakościowe), co pozwoli zespołom oszacować oraz zaplanować projekt. Analityk powinien wskazywać funkcje oraz funkcjonalności, jakie powinien spełniać system. W praktyce oznacza to, że w większej mierze analityk biznesowy skupia się na tym CO system powinien robić a nie JAK. Bardzo dobrym przykładem dokumentacji opisującej CO system ma robić, jakie funkcje i funkcjonalności zawierać jest dokument przygotowany przez Jarosława Żelińskiego dla kancelarii senatu: Dokument- SIWZ.

Rolą analityka biznesowego nie jest definiowanie, jakie elementy należy zaprogramować w systemie, aby korzystać z niego w sposób oczekiwany przez Klienta. Dokumentacja tworzona przez analityka biznesowego dostarczana jest do dostawcy, który z kolei dekomponuje wymagania na zadania do wykonania w systemie. Praca ta najczęściej była wykonywana przez programistów, czasem architektów. Do momentu, kiedy dostawcy zaczęli zatrudniać analityków biznesowych chcąc lepiej zrozumieć oczekiwania klientów. Wraz z upływem czasu okazało się, że umiejętności analityka biznesowego to za mało, aby zespół dostał precyzyjną informację, co dokładnie musi przygotować w systemie. Pojawiła się nowa potrzeba na rynku, którą pracodawcy postanowili zaspokoić poprzez stworzenie nowego stanowiska: „analityk IT”, „analityk biznesowo-systemowy” czy po prostu: „analityk”, „architekt biznesu”, rzadziej w naszych rodzimych stronach można spotkać: „inżyniera wymagań”. Przyglądając się zadaniom jakie są wykonywane przez osoby zatrudnione na tym stanowisku okazuje się, że wykonują one inżynierię wymagań. W dokumentach bowiem można zobaczyć już prototypy okien z dokładnym opisem typu danych jakie zostały tam użyte. Znajdziemy tak czasem relacyjne bazy danych, diagramy klas, czy również elementy procesu biznesowego, aby dokumentacja była spójna dla obu stron.

Dlatego rozmawiając z analitykami nigdy nie pytam się o stanowisko, lecz zakres obowiązków, jakie na nim wykonuje. Dzięki temu łatwiej jest mi zrozumieć również problemy, z jakimi się styka na co dzień.

Rynek pracy wymusza na nas ciągłe doskonalenie się. Pojawia się zatem pytanie – które studia wybrać, skoro wszystkie są dla „analityków biznesowych”. A jak sam już zdążyłeś się przekonać mówiąc: „analityk biznesowy” osoba może pracować: po stronie biznesu bądź IT, ale:

A- jej głównym zadaniem jest przygotowanie oferty, bądź opisu biznesowego funkcji i funkcjonalności, jakie powinien zawierać docelowy system – patrz przykład opisu przygotowanego przez Jarosława Żelińskiego (nazwiemy ich analitykami biznesowymi),

B- jej głównym zadaniem jest dekompozycja wymagań biznesowych na zadania, jakie powinny być przygotowane przez zespół, np. opis przycisków w oknie dialogowym, czyli rozpoczyna pracę po przygotowaniu opisu biznesowego (nazwiemy ich inżynierami wymagań).

Powstaje pytanie – które studia podyplomowe wybrać, skoro uczelnie zasypują nas ofertami studiów podyplomowych dla analityków biznesowych. Która propozycja będzie najlepsza dla mnie? Na co zwrócić uwagę?

Wykorzystując wcześniejsze rozważania podzielę oferty uczelni na te, które kierowane są do: analityków biznesowych (opisanych w punkcie A) oraz inżynierów wymagań (opisanych w punkcie B).

Krok 2: O czym warto pamiętać przy wyborze studiów?

Rozpoczęcie studiów podyplomowych jest jednym ze sposobów na zdobycie specjalistycznej wiedzy, ale również możliwość kontaktu z osobami z branży, co jest cenione szczególnie przez osoby chcące przekwalifikować się na „analityka”.

Studia podyplomowe to również szansa dla wszystkich tych, którzy nie ukończyli studiów technicznych, a mimo to chcą uczestniczyć w analizie projektów IT.

Oto 5 wskazówek czym kierować się przy wyborze studiów podyplomowych:

Wskazówka 1 – Renoma uczelni

Podjęcie studiów podyplomowych to nie tylko Twój czas, ale przede wszystkim zainwestowane pieniądze. Wbrew opiniom nie wystarczy skończyć jakąkolwiek uczelnie, ponieważ nadal pracodawcy zwracają uwagę na to, w której uczelni zdobywamy wiedzę.

Pozycja uczelni w rankingach publikowanych co roku stanowi gwarancję jakości kształcenia.

Dlatego warto sprawdzić na którym miejscu znajduje się uczelnia, w której chcesz zdobywać wykształcenie. Polecam: Ranking Perspektywy 2017 (link).

Wskazówka 2 – Kadra i edycje studiów

Sprawdź kadrę wykładowców. Zwracaj uwagę czy dana uczelnia nawiązuje współpracę z różnymi firmami, które obecnie są cenione na rynku.

Dzięki temu masz gwarancję zdobywania praktycznej wiedzy, którą od razu będziesz mógł wykorzystać w obecnej, bądź przyszłej pracy.

Pamiętaj, firmy nawiązują współpracę z uczelniami, ponieważ cenią sobie wartości, które dane uczelnia oferuje. Dla firm jest to również okazja do pozyskania potencjalnych pracowników, a dla Ciebie być może okazja zmiany na lepsze, bądź podjęcia stażu po zakończeniu studiów.

Sprawdź czy kierunek, który własnie wybrałeś realizowany jest po raz pierwszy, czy jest to kolejna edycja. Dzięki temu masz większą pewność, że uczelnia z każdą edycją dostosowuje swój program, bądź formę prowadzenia zajęć do potrzeb uczestników.

Wskazówka 3 – Łączna liczba godzin studiów

Studia podyplomowe to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić łączną liczbę godzin zajęć w ramach danego kierunku. Pamiętaj, że temat analizy jest dość obszerny. Jeśli chcesz poznać, uporządkować wiedzę oraz zweryfikować ją w praktyce sprawdź czy któraś z ofert uczelni w zakresie liczby godzin przeznaczone na zajęcia znacznie nie odbiega od pozostałych. Jeśli liczba godzin dydaktycznych jest mniejsza niż 150- warto zastanowić się czy jest to czas wystarczający na teorię i praktykę.

Wskazówka 4 – Program studiów

Przeanalizuj program studiów. Zwróć uwagę na formę zajęć: wykłady, warsztaty, ćwiczenia.

Jeśli jesteś początkującym analitykiem zwróć uwagę w jaki sposób ułożony jest program, czy stanowi po prostu zbiór przedmiotów, czy odwierciedla proces, w którym na co dzień będziesz uczestniczył.

Sprawdź co kryje się pod nazwą danego przedmiotu – takiej informacji powinien udzielić Tobie kierownik studiów (o ile nie została opublikowana na stronie).

A co z kwestiami technicznymi dla analityka?

Jeśli jeszcze nie wiesz czy chcesz pójść w stronę analizy biznesowej, czy rozwijać się w kierunku inżynierii wymagań skorzystaj z ofert, które kierowane są do obu tych grup. Nie bój się politechnik J Obecnie wiele z nich kieruje swoje programy do analityków biznesowych wprowadzając dodatkowe przedmioty, tak aby dostarczyć kompleksową wiedzę z zakresu analizy w projekcie IT.

Nie bój się, że sobie nie poradzisz. Wszelkie projekty, w jakich będziesz uczestniczyć są prowadzone w grupach ze wsparciem prowadzącego. Studia mają na celu wyjaśnienie Tobie wszystkich aspektów, jakie są potrzebne w analizie biznesowej, ale również systemowej. Pamiętaj, że studia podyplomowe na niektórych uczelniach mają formę warsztatów, więc swoją formułą bardziej zbliżone są do szkoleń, co powoduje, że przyswajanie wiedzy jest łatwiejsze.

Sprawdź czy program zawiera elementy umożliwiające podejście do certyfikatu. Jeśli nie ma takiej informacji oficjalnie na stronie, zapytaj bezpośrednio kierownika studiów.

Wskazówka 5 – Cena

Na cenę składa się wiele czynników:

– łączna liczba godzin dydaktycznych

– kadra

Im bardziej renomowana uczelnia, tym cena za studia może być wyższa (choć nie jest to regułą). Należy pamiętać, że im mniej godzin dydaktycznych, tym cena może być niższa.

Sprawdź czy dana uczelnia dopuszcza uiszczenie opłaty w ratach, które są mniejszym obciążeniem dla portfela Twojego, bądź firmy. Jeśli takiej informacji nie ma – zapytaj kierownika studiów, bądź osobę wskazaną do kontaktów.

Zestawienie propozycji studiów podyplomowych

Poniżej lista uczelni publicznych oraz niepublicznych, na których możesz znaleźć ofertę studiów podyplomowych kierowanych do analityków biznesowych, bądź inżynierów wymagań.

– Warszawa –

1. Politechnika Warszawska

Ranking uczelni – 3 miejsce wśród uczelni wyższych, 1 miejsce wśród uczelni technicznych,

Wydział Elektryczny

Inżynieria procesów biznesowych. Business Intelligence

Kierownik studiów: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 188

Cena: 7950 zł ( możliwa płatność w 2 ratach)

Edycja: 4

Kontakt: sekretariat: Dorota Barańska, tel. 22 234 7615, e-mail: podyplomowe@isep.pw.edu.pl

Dla kogo:

Studia kierowane do analityków biznesowych, inżynierów wymagań oraz wszystkich tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z analizą w projektach IT. Jest to kompleksowe przygotowanie do pracy w zawodzie analityka biznesowego, ale również inżyniera wymagań.

Po ukończeniu studiów zdobędziesz wiedzę umożliwiającą podejście do certyfikatu: REQB poziom podstawowy (obecnie IREB) bez konieczności korzystania z dodatkowych szkoleń.

Studia adresowane są do osób, które zajmują się opisem, dokumentowaniem lub wsparciem procesów biznesowych oraz analityką biznesową i analizą danych w biznesie i chciałyby pogłębić swoją wiedzę, umiejętności i poznać narzędzia analizy biznesowej.

Studia są prowadzone metodami projektowymi z bardzo dużą liczbą warsztatów. Z tego powodu zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach.

Wybrane zajęcia odbywają się metodą zdalną z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. Student może dzięki temu dobrać tempo, czas pracy i zakres do własnych potrzeb.

Od kandydatów nie oczekiwana jest wiedzy baza ani doświadczenie informatyczne.

Ramowy program studiów: 

Temat l.godzin
Wprowadzenie do analizy biznesowej i inżynierii wymagań 16
Identyfikacja wymagań w projekcie 12
Opracowanie wymagań w projekcie 20
Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem BPMN 2.0 24
Opisywanie wymagań za pomocą notacji UML 32
Odkrywanie danych i wiedzy 16
Bezpieczeństwo danych w biznesie 12
SOA i rozwiązanie w chmurze 8
Optymalizacja procesów i decyzji biznesowych 8
Zastosowanie i projektowanie hurtowni danych 12
Seminarium dyplomowe 12
Wprowadzenie do baz danych 16
RAZEM 188

Współpraca:

Microsoft, Microstrategy,IBM, Stowarzyszenie Inżynierii Wymagań

Dodatkowe informacje:

W czasie studiów studenci mogą uczestniczyć w programach studenckich Microsoft MSDN AA, Oracle – Academy, IBM Academic Initiative, SAS, MicroStrategy

 

2. SGH

Analityk biznesowy – profesjonalista na styku IT i biznesu

Ranking uczelni – 12 miejsce wśród uczelni wyższych, 1 miejsce wśród uczelni ekonomicznych

Kierownik studiów: dr Przemysław Polak

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 176

Cena: 7900 zł (możliwość płatności w 2 ratach)

Edycja: 9

Współpraca: brak informacji

 

3. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Ranking uczelni – 15 miejsce wśród uczelni wyższych, 1 miejsce wśród uczelni niepublicznych

Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach

Koordynator merytoryczny: dr Marcin Żmigrodzki

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 180

Cena: 7900 (możliwość płatności w 2 ratach)

Współpraca:

OCTIGO

– Wrocław – 

1. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Ranking uczelni –24 miejsce wśród uczelni niepublicznych

Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa

Koordynator merytoryczny: dr Marcin Żmigrodzki

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 128

Cena: 5300 zł (możliwość płatności w ratach)

Edycja: 4

Współpraca:

OCTIGO

– Gdańsk –

1. Politechnika Gdańska

Wydział zarządzania i ekonomii

Ranking uczelni – 10 miejsce wśród uczelni wyższych, 4 miejsce wśród uczelni ekonomicznych

Analiza procesów biznesowych w projektach IT

Kierownik studiów podyplomowych: prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 170

Cena: 3600 zł (możliwość płatności w 2 ratach)

Edycja: brak informacji

Współpraca: brak informacji

2. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Analiza biznesowa w IT

Ranking uczelni – 16 miejsce wśród uczelni niepublicznych

Opiekun merytoryczny: Karolina Zmitrowicz

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 188

Cena: 3860 zł (możliwość płatności w ratach)

Edycja: brak informacji

Współpraca: brak informacji

– Poznań –

1. Wyższa Uczelnia Bankowa

Ranking uczelni – 17 miejsce wśród uczelni niepublicznych

Analityk biznesowy

Kierownik studiów podyplomowych: brak informacji

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 168

Cena: 4150 zł (możliwość płatności w ratach)

Edycja: brak informacji

Współpraca: SII

 

 

Jeśli znasz kierunek, który tutaj nie został wymieniony – wpisz w komentarzu. Niech powstanie baza, z której każdy będzie mógł skorzystać. 

 

Udostępnij
Aby pogłębić wiedzę po artykule zalecam szkolenie:

Zobacz