Autor

Monika Perendyk

Trener, wykładowca, praktyk

Pytania rekrutacyjne na stanowisko analityka- część 1- podstawowa wiedza

7 lutego 2019 • 15 minut

Czym zajmuje się analityk biznesowy? Jaka jest jego rola w projekcie? Jakie umiejętności powinien mieć analityk? To tylko kilka pytań, z którymi możesz spotkać się podczas rozmowy rekrutacyjnej.

W dzisiejszym artykule odsłona pierwszej części pytań wraz z odpowiedziami. Rozpoczynamy od sekcji: “Podstawowa rola analityka”.

Lista pytań:

#1 Jaka jest różnica między analizą biznesową a analityką biznesową?
#2 Co to jest analiza modelu biznesowego?
#3 Dlaczego analityk biznesowy jest ważny w projekcie?
#4 Wymień kluczowe według Ciebie umiejętności każdego analityka biznesowego
#5 Jakie najczęstsze problemy może napotkać analityk w projekcie?

ODPOWIEDZI:

#1 Jaka jest różnica między analizą biznesową a analityką biznesową?

Odpowiedź:
Analiza biznesowa bazuje na analizie procesów oraz poszukuje rozwiązań problemów biznesowych. Osoba wykonująca analizę biznesową – analityk biznesowy.

Analityka biznesowa jest związana z danymi i raportowaniem. Obejmuje między innymi analizę statystyczną lub ilościową, eksplorację danych. Wspiera proces planowania biznesowego. W analityce biznesowej występuje architektura informacji oraz architektura danych. Analityka biznesowa pozwala poprawić wydajność biznesową poprzez analizowanie raportów czy metryk, wskaźników KPI w celu identyfikacji problemów.
Osoba wykonująca analitykę biznesową- analityk danych.

#2 Co to jest analiza modelu biznesowego?

Odpowiedź:
Definicja modelu biznesowego:
Model biznesowy opisuje przesłanki stojące za sposobem, w jaki organizacja tworzy wartość oraz zapewnia i czerpie zyski z tej wytworzonej wartości.”

Zatem analiza modelu biznesowego będzie techniką pozwalającą przeanalizować czy biznes jest opłacalny z punktu widzenia ekonomicznego, ale przede wszystkim czy istnieje taka potrzeba na rynku. Analiza modelu biznesowego stanowi podstawę wszelkich wymaganych zmian modelu biznesowego i jest kluczem do innowacji w organizacji. Analiza modelu biznesowego to w skrócie przekładanie planów biznesowych na procesy biznesowe niezbędne do prowadzenia działalności operacyjnej.

W trakcie analizy modelu biznesowego kluczowi są klienci, ponieważ szukasz odpowiedzi na pytania:
“Jakiego rodzaju zadania mają do wykonania moi kliencie I w jaki sposób mogę im pomóc, ułatwić te czynności?”
“Czego oczekują moi klienci, jak możemy to osiągnąć?”
“Jaką formę kontaktu preferują nasi klienci?”
“Za co jest w stanie zapłacić mój klient?”

#3 Dlaczego analityk biznesowy jest ważny w projekcie?

Odpowiedź:
Analityk biznesowy to osoba, która bardzo dobrze rozumie potrzeby biznesu I potrafi je właściwie zinterpretować oraz przekazać zespołowi deweloperskiemu. Najważniejszym celem analityka biznesowego w projekcie jest usprawnienie komunikacji pomiędzy biznesem a IT. Dobry analityk biznesowy skupia się na problemie biznesu, stara się znaleźć rozwiązanie problemu biznesowego- czasem jest to przeorganizowanie samego procesu biznesowego, bądź jego zbudowanie.
Uwaga! W zależności od firmy, w której starasz się o pracę nie zawsze będzie chodziło o analityka biznesowego. Dlatego takie ważne jest zapoznanie się z profilem firmy przed rozmową.
Czasem firma poszukuje inżyniera wymagań (analityka biznesowo-systemowego), wówczas twoja odpowiedź powinna być poszerzona o następujące kwestie:
Analityk biznesowo-systemowy dodatkowo poszukuje rozwiązania systemowego, który będzie zaspokajał potrzebę biznesową.

Definicje:

Analityk biznesowy- osoba odpowiedzialna za identyfikację potrzeb biznesowych swoich klientów I zainteresowanych stron w celu określenia rozwiązań problemów. [BABOK]

Inżynier wymagań (analityk biznesowo-systemowy) – osoba odpowiedzialna za współpracę z zainteresowanymi stronami projektu I użytkownikami końcowymi w celu uzyskania, zrozumienia, przeanalizowania I udokumentowania wymagań systemu w celu rozwiązania danego problemu biznesowego.

Pamiętaj! “Każdy inżynier wymagań jest analitykiem biznesowym, nie każdy analityk biznesowy jest inżynierem wymagań” (M.Perendyk).

Zestawienie dwóch ról przeczytasz we wstępie do artykułu: „Jak zostać analitykiem”

Osoba odpowiedzialna za wymagania w projekcie (analityk biznesowy, bądź analityk biznesowo-systemowy) jest bardzo ważna dla projektu, szczególnie w fazie początkowej (przy waterfallu) ale również podczas całego procesu tworzenia produktu (podejście zwinne).

Prześledźmy udział tej roli w całym procesie wytwarzania oprogramowania:
1. Inauguracja projektu– faza, w ramach której interesariusze projektu najczęściej zadają pytania techniczne. Definiują swoje wymagania poprzez język rozwiązania, zamiast skupiać się na potrzebie biznesowej. Wówczas analityk jest w stanie pokierować dyskusją w taki sposób, aby skupić się w pierwszej kolejności na odkryciu potrzeb biznesu, a w drugiej kolejności rozmawiać o zaletach wspomnianego przez biznes rozwiązania. Brak osoby analizującej potrzeby biznesu, programista skupiałby się na dostarczeniu rozwiązania, który prosi biznes. Niestety bardzo często biznes po otrzymaniu rozwiązania jest rozczarowany, ponieważ ich problem nie został rozwiązany.

2. Analiza luk i procesów biznesowych – jest to kluczowa faza w projekcie, ponieważ analityk musi sprawdzić czy przekazane przez biznes wymagania wzajemnie się nie wykluczają. Jest to moment, kiedy weryfikuje jak wymagania wpływają na proces biznesowy, który został zamodelowany.

3. Testowanie rozwiązania – analityk w projekcie jest niejako przedstawicielem biznesu, którego nie mamy pod ręką. Najlepsze rezultaty przynosi włączenie analityka w fazę przygotowania scenariuszy testowych przez testera. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko pominięcia kroków w scenariuszu testowym, na który warto szczególnie zwrócić uwagę. Warto w tym momencie wspomnieć, iż dobrze wykonana analiza pozwala testerowi wyłapać wszystkie wymagania, które powinny być przetestowane. Dobry opis to taki, dzięki któremu tester otrzymuje informację, w jaki sposób użytkownik będzie korzystał z rozwiązania oraz jak będzie działać funkcja i jaki rezultat otrzymamy po jej wykonaniu.

#4 Wymień kluczowe według Ciebie umiejętności każdego analityka biznesowego

Odpowiedź:
W artykule: „Kompetencje analityka” znajdziesz opis umiejętności analityka.

#5 Jakie najczęstsze problemy może napotkać analityk w projekcie?

Odpowiedź:
W artykule: „Najczęstsze problemy analityka” znajdziesz opis nie tylko najczęstszych problemów analityka, ale również jak ich uniknąć.

Udostępnij
Aby pogłębić wiedzę po artykule zalecam szkolenie:

Szkolenie IQBBA poziom podstawowy

Zobacz

Posty, które mogą Ci się spodobać: