Autor

Monika Perendyk

Trener, wykładowca, praktyk

#3 (1/3) Przez Labirynt Komunikacji: Odkrywając Moc Facylitacji. Gość: Marcin Aks Grochowina

10 września 2023 •

Udostępnij