Autor

Monika Perendyk

Trener, wykładowca, praktyk

Nie ulec pokusie zadowolenia wszystkich

13 maja 2014 • 5 minut czytania

Jeśli coś jest dla wszystkich to jest dla nikogo”– takim stwierdzeniem powinny rozpoczynać się spotkania między Analitykami a sferą biznesową odpowiedzialną za stworzenie profilu Klienta. Niestety biznes rządzący się swoimi prawami staje się bardzo podatny na żądzę zwiększenia zysku podczas tworzenia profilu Klienta docelowego. I tak do wspólnego worka trafiają Klienci z różnych branż mający całkowicie różne procesy funkcjonujące w ich Firmach. Biznes na swoje decyzje ma przygotowany odpowiedni pakiet odpowiedzi i solidnych argumentów świetliście przedstawiający rozwój Firmy tworzącej oprogramowanie, która niemalże wykosi pozostałą konkurencję na rynku. Ba!!! Nie tylko wykosi, ale będzie przodownikiem pracy twórczej zadowalającej wszystkich Odbiorców oprogramowania. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta: Chęć szybkiego zysku, przy niskich kosztach wytworzenia dobrego produktu w krótkim czasie…. Jeszcze nie udało mi się spotkać takiego produktu… Chęć szybkiego zysku i zbudowania dużej aplikacji zadowalającej wszystkich Klientów na rynku staje się opaską na oczy Biznesu, który nie bacząc na konsekwencje swych działań doprowadza do samozniszczenia… Bardzo często przywołuję w takich przypadkach przykład komunikatora Gadu-Gadu.

Rozkładając na czynniki pierwsze budowanie tego komunikatora można dostrzec właściwą drogę postępowania Biznesu. Wybrano grupę Klientów, do których będzie kierowana Aplikacja. Była to jedna grupa Odbiorców mimo, iż była zróżnicowana pod kątem wieku miała jedną potrzebę: chęć komunikowania się z innymi w szybki sposób bez korzystania z telefonu. I co wówczas się stało: zbudowana podstawową Aplikację zaspakajającą potrzebę Odbiorców. W kolejnym iteracjach Aplikacja się rozrastała umożliwiając również wysyłanie plików, później samo wysyłanie zmieniło formę, bo również można było podejrzeć w oknie rozmowy zawartość wysyłanego pliku, dodatkowo wbudowane radio, umożliwienie rozmowy przez komunikator budowało potęgę komunikatora. Dlaczego lubię przywoływać ten przykład? Bo gdyby Biznes Gadu-Gadu czekał na zbudowanie Aplikacji w obecnej formie na rynku nie mieliby czego już szukać….

Idąc dalej tym tropem… Niektóre z firm, chcące wprowadzić nowy produkt na rynek wypuszczają już Aplikacje nawet nie przetestowane, jeszcze w wersji beta, aby Odbiorcy testowi mogli już się zapoznać z ich możliwościami, również wspierając w budowie samej Aplikacji co stanowi niesamowite wsparcie dla zespołu projektowego, jeśli brak pełnej wiedzy dziedzinowej z danego obszaru potrzeb biznesowych. Czemu to służy? Klient, który został wybrany do testów nie tylko oczekuje na możliwość korzystania w pełni funkcjonującej Aplikacji, ale również staje się twórcą niej samej. Dodatkowo Firma udostępniając swoją Aplikację atakuje rynek wyprzedzając konkurencję, która zawsze będzie. Mało tego w szybkim czasie po wdrożeniu Aplikacji równocześnie jak grzyby po deszczu urosną konkurencji oferujący podobny produkty w niższej być może cenie. W przypadku, jeśli Biznes był na to przygotowany, w momencie wejścia konkurencji wypuści kolejną iterację dostarczającą kolejne funkcjonalności jednocześnie będąc o dwa kroki przed konkurentami. Tutaj widzimy, jak wielki wpływ na powodzenie projektu ma etap przygotowania się do analizy, czyli określenie Odbiorcy i strategii rozwoju Aplikacji…

Recepta?

1. Jeśli chcesz eksplorować rynek najpierw Odbiorców podziel na grupy docelowe, do których będziesz kierował swój Produkt.

2. Ustaw kolejność grup, do których będziesz kierował swój Produkt.

3. Zbadaj potrzeby rynkowe i główne zagrożenia dla grup Odbiorców, aby przypadkiem nie okazało się, że rynek już wyznaczył kierunek rozwoju podobnych Aplikacji dla konkretnej grupy Odbiorców.

4. Przemyśl strategię rozwoju Produktu- które funkcjonalności są determinujące? Które są jedynie ułatwieniem dla Użytkownika?

5. Czy masz plan B w przypadku, kiedy konkurencja również wdroży na rynku podobny Produkt?

6. Pamiętaj o trójkącie: nie da się osiągnąć wszystkich trzech stanów jednocześnie.

    Jeśli chcesz zrobić dobry produkt niższym kosztem- potrzebujesz dużo czasu

    Jeśli chcesz zrobić dobry produkt szybko- potrzebujesz dużo kasy

    Jeśli chcesz zrobić szybko i tanio produkt- będzie on marnej jakości


Udostępnij
Aby pogłębić wiedzę po artykule zalecam szkolenie:

Zobacz